Dansk Jagtakademi

Bæredygtig jagt og vildtforvaltning

Dansk Jagtakademi er et privat konsulentfirma, der yder assistance i form af rådgivning, analyse, strategier, udredning og formidling indenfor bæredygtig jagt og vildtforvaltning på alle niveauer, nationalt og internationalt. Missionen er at fremme bæredygtigheden af jagt og styrke jagtens rolle i bevarelse af vildt og natur.

Dansk Jagtakademi bygger på mere end 20 års erfaring i dansk og international naturlovgivning og forvaltningspraksis og samarbejder med et udbredt netværk af regerings- og ikke-regeringstilknyttede instanser og eksperter både i Danmark og udlandet.

Se "Året der gik - 2016" her.

KONTAKT


Vildtbiolog, cand. scient. Niels Kanstrup, ekspert i jagt og vildt

  • 22 års virke som sagsbehandler og vildtforvaltningschef i de danske jagtforeninger, fra 1992 til 2007 i Danmarks Jægerforbund.
  • I dag selvstændig konsulent.
  • Rådgiver for Forsvaret i forbindelse med naturforvaltning.
  • Rådgiver og underviser for Københavns Universitet.
  • Forfatter- og foredragsvirksomhed.

Rådgivning og analyse

Dansk Jagtakademi tilbyder udredning, analyse og rådgivning i alle emner inden for jagt, vildtforvaltning og natur. Både økologiske og socioøkonomiske vinkler af bæredygtigheden vægtes...

Formidling og rapporter

Dansk Jagtakademi tilbyder foredrag og undervisning inden for en række natur og vildtrelaterede emner. Særlige specialer er bæredygtighedsmodeller, international naturforvaltning, danske vildtarter, samforvaltning, ”hvorfor går vi på jagt”...

Projektsamarbejde

Dansk Jagtakademi indgår i naturbevarelsesprojekter som leverandør af ekspertise om vildt og jagt sammen med andre virksomheder, herunder både private og offentlige instanser. Der assisteres både med ideer, fundraising, ansøgning og gennemførelse...