Dansk Jagtakademi

Rådgivning og analyse

Dansk Jagtakademi tilbyder udredning, analyse, og rådgivning i alle emner inden for jagt, vildtforvaltning og natur. Både økologiske og socioøkonomiske vinkler af bæredygtigheden vægtes. Der opstilles forvaltningsmodeller og strategier sat i forhold til en given målsætning. Lovgivning og forvaltning på alle relevante niveauer udredes og der opstilles styrker og svagheder i forskellige løsningsmuligheder.

Der tages afsæt i relevant lovgivning og forvaltning på basis af internationale forskrifter, herunder især EU’s lovgivning på naturområdet samt de internationale konventioner for både arts- og levestedsforvaltning.

Den primære målgruppe for denne virksomhed er NGO’er og myndigheder både nationalt og international. Der ydes også assistance til ejendomsniveauet.

Dansk Jagtakademi er fast rådgiver for Forsvaret i forbindelse med udvikling af drifts- og plejeplaner, herunder særligt spørgsmål om Natura 2000.

Dansk Jagtakademi er fast tilknyttet Skovskolen, Københavns Universitet, som rådgiver og underviser i vildtforvaltning.

Dansk Jagtakademi er via samarbejdet i konsortiet FOD (Faunaforst, Orbicon og Dansk Jagtakademi) rådgiver for Forsvarer herunder særligt i forbindelse med naturgenopretning på Borris Skydeterræn og ved udvikling af forskningsprojekter, der skal fremme synergien mellem militær arealanvendelse og naturbevarelse (Militærnatur).