Dansk Jagtakademi

Niels Kanstrup C.V.

Marts 2017

 

Personligt:

Navn: Niels Kanstrup

Fødselsdato: 16. maj 1958

Nationalitet: Dansk

 

Uddannelse:

Cand. scient. biologi, Aarhus Universitet, 1984.

 

Jobs:

1985-1999: Rådgiver, afdelingsleder Danmarks Jægerforbund.

1999-2007: Vildtforvaltningschef, Danmarks Jægerforbund, Kalø.

2007- : Stifter og ejer af Dansk Jagtakademi.

2017- : Adjungeret lektor, Institut for Bioscience, Aarhus University.

 

Repræsentation og poster:

1988-2002: Bestyrelsesmedlem, FACE (Fed. of Fieldsports’ Associations in EU).

1994-1997: Medlem af reservatudvalget, Vildforvaltningsrådet.

1989-2002: Generalsekretær, Nordisk Jægersamvirke.

2001: Medlem af Wilhjelmudvalget.

2002-2008: Præsident, Migratory Birds Commission, CIC (International Council for Game and Wildlife Conservation).

2003-2007: Næstformand for styregruppen for forskningsprojektet Vildt & Landskab.

2003-2008: Medlem af Videnskabeligt Udvalg, AEWA (African Eurasian Migratory Waterbird Agreement).

2006: Medlem af den Nationale Følgegruppe for Nationalparker i Danmark.

2006-2010: Medstifter og medlem af den internationale Task Force for fugleinfluenza (FAO and CMS).

2007-: Bestyrelsesmedlem, Skandinavisk Dyrepark.

2009-2010: Formand for Wadden Sea Forum Working Group, Accomodation of Geese in the Wadden Sea area.

2014-: Formand for Karpenhøj Naturcenter.

 

Arbejdsfelter:

• Vildtbiologi: Særlig ekspertise på trækkende vandfugle suppleret med omfattende arbejde andre arter og økosystemer.

• Vildtforvaltning: Jagtens bæredygtighed med fokus på afskydning, anskydning og forstyrrelser. Integreret forvaltning i forbindelse med udvikling af national netværk af reservater i Danmark og i forbindelse med forebyggelse af anskydninger. Samforvaltning og samfundsudvikling i forbindelse med naturforvaltningsprojekter i 3. Verdens-lande (primært Afrika). Nationale og europæiske/internationale lovkomplekser.

• Naturplanlægning i forbindelse med planlægning på Forsvarsministeriets arealer, herunder særligt Natura 2000-planlægning. Rådgiver for nationalparker og private ejendomme. Omfattende rådgivning under temaet blyfri jagtammunition herunder for EU.

• Praktisk jagterfaring fra Danmark, Skandinavien, Europa, Afrika, samt Nord- og Sydamerika. Videnskabelig og praktisk erfaringer med jagtamnunitions anvendelsesområde og effektivitet.

• Underviser og instruktør/kursusleder på kurser i vildtforvaltning, særligt i regi af Københavns Universitet.

• Oplægsholder/instruktør ved 30-40 nationale og internationale arrangementer om blyfri ammunition.

• HR: 1999-2007: Vildtforvaltningschef, Danmarks Jægerforbund.

• Praktiske kundskaber: Standard IT (Microsoft) and GIS. Sprog: Dansk og engelsk på højt niveau. Tysk og fransk på forståelsesniveau.

 

Deltagelse i events (udvalgte i forhold til temaet blyfri ammunition):

1991 IWRB lead poisoning workshop (Brussels). Proceedings (IWRB Spec. Pub.16).

1993 Praktiske erfaringer med blyfri hagl. Workshop, Denmark.

1999-2009 Tre-årlige møder (Meeting of Parties). AEWA.

2002-2009 Årlig, generalforsamling, CIC.

2001 CONSEP. Shotgunning Education Training Session, Lonoke, Arkansas, USA.

2001 Sustainable hunting, Non-toxic shot. Workshop. AEWA. Bucharest, Romania.

2004 Sustainable hunting, Non-toxic shot. Workshop. ONCFS, OMPO, Wetlands International. Dakar, Senegal.

2007 Sustainable hunting, Non-toxic shot. Workshop. BirdLife International. Amman, Jordan.

2008 Sustainable hunting, Non-toxic shot. Workshop. I.R.S.H.N.A./CIC. Teheran, Iran.

2012 Non-toxic shot clinic, Santa Fe, Argentina.

2015 Effektivitet af blyfri riffelammunition. Internationalt videnskabeligt symposium. Vejle, Denmark.

2016 EU/ECHA workshop, lead shot in wetlands. Helsinki, Finland.

2016 Flight of the Swans, Waterfowl and Wetlands Trust. Event i Nationalpark Thy.

 

Undervisningserfaring:

• Kursusleder og underviser, 1990-2007: Vildtforvaltningskurser på Vildtforvaltningsskolen med målgrupperne: Vildtforvaltere, bachelor and master students from University of København og Aarhus Universiteter. Hovedtemaer: Vildtforvaltningsprincipper og- definitioner, vildtbiologi (arter, levesteder, populationsdynamik), international vildtforvaltning (globale og europæiske MEAs), bæredygtighed (MSY, forstyrrelser, anskydning, blyfri ammunition, jagtetik etc.). Vejleder på kursusopgaver.

• Kursusleder og underviser, 2008- : Vildtforvaltningskurser under Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet med målgruppen studerende Skov- og Landskabsingeniører (bachelor), biologi, skovbrug, landbrug (master). Hovedtemaer: Trækfugle, international vildtforvaltning, kronvildt, blyfri ammunition, Natura 2000-planning and adaptiv naturforvaltning. Vejleder på kursusopgaver.

• Censor, 2012-2013: Vildtforvalteruddannelse Vildtforvaltningsskolen.

• Kursusplanlægger og underviser, 2013: “Urban Ecology and Wildlife Management in Populated Areas”, Københavns Universitet, for NordNature.

• Oplæg og demonstration: “Technical and practical efficiency of non-lead ammunition”, ca. 20 events under bl.a. AEWA, CIC and WDA in Europe, Africa, North and South America.

• Populær formidling, 2007- : Foredrag for NGOer og foreninger, fx jagtforeninger, Danmarks Naturfredningsforening, og

højskoler. Hovedtemaer: “Jagtens bæredygtighed”, “Trækfuglenes mystik”, og “Glæden ved naturen”.

 

Publikationer:

[Ca. 100 faglige artikler i bladet Jæger og Jagt, Vildt & Våben, samt en række kronikker og debatindlæg i pressen]

Kanstrup, N. (1987): Effektiviteten af jagt med stålhagl. Jagt & Fiskeri 10/1987.

Kanstrup, N. & Hartmann, P. (1991): Plastikfri jernhaglpatroner. Rapport. Game Consult. 17 s.

Kanstrup, N., Sætter-Lassen, C. & Hartmann, P (1996): Afprøvning af woodshot til jagt. Danmarks Jægerforbund og Danmarks Miljøundersøgelser. Rapport. 20 s.

Noer, H., Hartmann, P., Christensen, T.K., Kanstrup, N. & Hansen, E.B. (1999): Anskydning af vildt. Status for undersøgelser 1999. - Danmarks Miljøundersøgelser. 62 s. - Faglig rapport fra DMU nr. 284.

Hartmann, P., Kanstrup, N., Asferg, T. & Fredshavn, J.R. (1999): Quality parameters for shotgun ammunition. An investigation of dispersal and penetration in relation to pellet size and shape. Danmarks Miljøundersøgelser. - Faglig rapport fra DMU 295: 36 s.

Noer, H., Hartmann, P., Madsen, J., Christensen, T.K., Kanstrup, N. & Simonsen, N.H. (2001): Anskydning af vildt. Status for undersøgelser 2001. Danmarks Miljøundersøgelser. 45 s. - Faglig rapport fra DMU, nr. 367.

Kanstrup, N. (2006): Non-toxic shot – Danish experiences. Waterbirds around the world. Eds. G.C. Boere, C.A. Galbraith & D.A. Stroud. The Stationery Office, Edinburgh, UK. p. 861.

Kanstrup, N. (2006): Sustainable harvest of waterbirds: a global review. Waterbirds around the world. Eds. G.C. Boere, C.A. Galbraith & D.A. Stroud. The Stationery Office, Edinburgh, UK. pp. 98-106.

Kanstrup, N. & Potts, D. (2007): Lead Shot: New developments with relevance to all hunters. CIC Newsletter 2007/4. pp. 1, 4-5.

Kanstrup, N. & Potts, D. (2008): Lead shot: significant new developments with relevance to all hunters. CIC-News, 4 February 2008.

Kanstrup, N. (2008): Lead poisoning in waterbirds. Hunting and Nature Fonds, Vol.101, Dec/jan 2008, Teheran, Iran.

Kanstrup, N. (2008): Kortlægning af natur og vildt på Lindenborg Avlsgård. Dansk Jagtakademi. Rapport.

Kanstrup, N., Asferg, T., Flinterup, M., Thorsen, B.J. & Jensen, T.S (2009) (eds): Vildt & Landskab. Resultater af 6 års integreret forskning i Danmark 2003-2008. Skov- og Naturstyrelsen. ISBN 978-87-91632-21-1.

Kanstrup, N. (ed.). 2010: Sustainable hunting ammunition. Workshop Report, CIC Workshop, Aarhus, Denmark, November 5–7, 2009. Budakeszi: The International Council for Game and Wildlife Conservation.

Kanstrup, N., Asferg, T., Madsen, P., Buttenschøn, R.M., Stenkjær, K. & Andersen, L.T. (2012). Jagt på kronvildt på Sjælland i sæsonen 2010/2011 – resultater af en spørgebrevsundersøgelse. Arbejdsrapport nr. 153, Skov & Landskab, Københavns Universitet, Frederiksberg, 29 s.

Kanstrup, N. (2012): Lead in game birds in Denmark - levels and sources”. Danish Academy of Hunting, Article 2012-02-1.

Kanstrup, N. (2012): Drifts- og plejeplan. Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn 2012-2026. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste. ISBN 987-87-92898-07-4.

Kanstrup, N. (2013): Lead ammunition - a ticking bomb under the sustainability of hunting”. IUCN,2013.

Kanstrup, N. (2013): Arealudviklingskatalog – et værktøj til arealplanlægning på forsvarets terræner. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste. ISBN 978-87-92898-22-7.

Kanstrup, N. (2013): Drifts- og plejeplan. Borris Skydeterræn 2013-2027. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste. ISBN 987-87-92898-17-3.

Kanstrup, N. (2013): Naturpleje og jagt – gode råd til, hvordan interesserne forenes. Pjece udgivet af Naturplejenetværket for Nordvestjylland.

Kanstrup, N., Madsen, P., Stenkjær, K., Buttenschøn, R.M., & Jensen, A. (2014) (eds.). Kronvildt på Sjælland. Resultater af tre års praksisorienteret forskning og forvaltning. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. ISBN 978-87-7903-682-6.

Kanstrup, N. (2014): Kronvildt på Sjælland. In: Kanstrup, N., Madsen, P., Stenkjær, K., Buttenschøn, R.M., & Jensen, A. (2014) (eds.). Kronvildt på Sjælland. Resultater af tre års praksisorienteret forskning og forvaltning. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. ISBN 978-87-7903-682-6.

Kanstrup, N. (2014): Krondyr på godt og ondt. In: Kanstrup, N., Madsen, P., Stenkjær, K., Buttenschøn, R.M., & Jensen, A. (2014) (eds.). Kronvildt på Sjælland. Resultater af tre års praksisorienteret forskning og forvaltning Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. ISBN 978-87-7903-682-6.

Bengtsson, S. & Kanstrup, N. (2014): Krondyrets føde før og nu. In: Kanstrup, N., Madsen, P., Stenkjær, K., Buttenschøn, R.M., & Jensen, A. (2014) (eds.). Kronvildt på Sjælland. Resultater af tre års praksisorienteret forskning og forvaltning. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. ISBN 978-87-7903-682-6.

Kanstrup, N. & Stenkjær, K. (2014): Jagt på krondyr. In: Kanstrup, N., Madsen, P., Stenkjær, K., Buttenschøn, R.M., & Jensen, A. (2014) (eds.). Kronvildt på Sjælland. Resultater af tre års praksisorienteret forskning og forvaltning. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. ISBN 978-87-7903-682-6.

Kanstrup, N. & Stenkjær, K. (2014): Hvordan inddrager i omverdenen? In: Kanstrup, N., Madsen, P., Stenkjær, K., Buttenschøn, R.M., & Jensen, A. (2014) (eds.). Kronvildt på Sjælland. Resultater af tre års praksisorienteret forskning og forvaltning. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. ISBN 978-87-7903-682-6.

Kanstrup, N. & Jensen, A. (2014): Hvor mange dyr? In: Kanstrup, N., Madsen, P., Stenkjær, K., Buttenschøn, R.M., & Jensen, A. (2014) (eds.). Kronvildt på Sjælland. Resultater af tre års praksisorienteret forskning og forvaltning. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. ISBN 978-87-7903-682-6.

Kanstrup, N. (2014): Bestandenes fremtidige udvikling. In: Kanstrup, N., Madsen, P., Stenkjær, K., Buttenschøn, R.M., & Jensen, A. (2014) (eds.). Kronvildt på Sjælland. Resultater af tre års praksisorienteret forskning og forvaltning. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. ISBN 978-87-7903-682-6.

Kanstrup, N., Buttenschøn, R.M., Stenkjær, K., Jensen, A. & Madsen, P. (2014): Vejen frem. In: Kanstrup, N., Madsen, P., Stenkjær, K., Buttenschøn, R.M. & Jensen, A. (2014) (eds.). Kronvildt på Sjælland. Resultater af tre års praksisorienteret forskning og forvaltning. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. ISBN 978-87-7903-682-6.

Kanstrup, N. (2014): Arter der er genstand for jagt og fiskeri. En udredning gennemført for Naturstyrelsen. Dansk Jagtakademi. December 2014.

Kanstrup, N. & Stenkjær, K. (2015). Skovhagl – er der fortsat grundlag for en særlig forvaltning? Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. 27 s. ill. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Københavns Universitet Rolighedsvej 23 1958 Frederiksberg.

Kanstrup, N. Kitnæs, K. Thomasen, S.M. Bengtsson, S. & Moeslund, B. (2015): Militærnatur. Synergi mellem militær arealanvendelse og naturudvikling. Projektkatalog. ISBN 87-92898-54-6.

Brøgger-Jensen, S., Martens, B., Kanstrup, N. (2015): Evaluering af indsatsplan mod mårhund. COWI-rapport.

Kanstrup, N. (2015). Practical and social barriers to switching from lead to non-toxic gunshot—A perspective from the EU. In Proceedings of the Oxford Lead Symposium. Lead ammunition: Understanding and minimising the risks to human and environmental health, ed. R.J. Delahay, and C.J. Spray, 98–103. Oxford: The Edward Grey Institute.

Thomas, V.G., Kanstrup, N., Gremse, C. (2015). Key questions and responses regarding the transition to use of lead-free ammunition. In Proceedings of the Oxford Lead Symposium. Lead ammunition: Understanding and minimising the risks to human and environmental health, ed. R.J. Delahay, and C.J. Spray, 125–135. Oxford: The Edward Grey Institute.

Newth, J., Cromie, R. & Kanstrup, N. (2015). Lead shot in Europe: conflict between hunters and conservationists. I: Conflicts in Conservation: Navigating Towards Solutions (eds.): Stephen M. Redpath, R. J. Gutiérrez, Kevin A. Wood and Juliette C. Young. Cambridge University Press 978-1-107-01769-6.

Kanstrup, N. & Knudsen, N.V. (eds.) (2015): Efficacy and other aspects of transition from lead to non-lead rifle ammunition. Proceedings symposia. Vingstedcentret, Denmark, April 22, 2015. Danish Academy of Hunting.

Kanstrup, N., Thomas, V.G., Krone, O., Gremse, C. (2016): The transition to non-lead rifle ammunition in Denmark: national obligations and policy considerations. AMBIO. DOI: 10.1007/s13280-016-0780-y.

Kanstrup, N., Balsby, T.J.S., Thomas, V.G. (2016): Efficacy of non-lead rifle ammunition for hunting in Denmark. European Journal of Wildlife Research. DOI; 10.1007/s10344-016-1006-0.

Kanstrup, N., Thomas, V.G., Krone, O., Gremse, C. (2016): Response to ‘‘Consumption of wild-harvested meat from New Zealand feral animals provides a unique opportunity to study the health effects of lead exposure in hunters’’ by Buenz et al. Ambio DOI 10.1007/s13280-016-0803-8.

Thomas, V.G., Gremse, C., Kanstrup, N (2016). Non-lead rifle hunting ammunition: issues of availability and performance in Europe European Journal of Wildlife Research: Review article. DOI: 10.1007/s10344-016-1044-7.

Kanstrup, N. (2016): Danske Jagtvæsner anno 2016. Dansk Jagtakademi rapport 1605-01. ISBN 8792473-12-1.

Kanstrup, N., Godske, L., Stenkjær, K. & Ravn, M. (2016): Evaluering af retningslinjer for jagt- og vildtforvaltning på Forsvarsministeriets arealer. NIRAS A/S. (In prep.)

Nuværende forskning vedrørende blyfri jagtammunition:

Filling the gabs in evidence: Danish experiences with non-lead shot for hunting in wetlands. EU (ECHA) consultancy project, november 2016 – maj 2017. Finansieret af EU.

Jagtaffald: Affald fra strand- og havjagt, 2016-2018. Finansieret af 15. Juni Fonden.

Overholdelse af det danske blyhaglsforbud: Pilotstudie og metodeudvikling. 2017. Finansieret af Dansk Jagtakademi.

Bæredygtige komponenter til jagtammunition. Udvikling og test af nye produkter. Finansieret af Dansk Jagtakademi.

Internationalt netværk (udvalgt i forhold til temaet blyfri ammunition):

 Dr. Debbie Pain, Director of Conservation. Wildfowl & Wetlands Trust (WWT). Slimbridge, Glos GL2 7BT, UK

 Dr. Marcela Uhart, One Health Institute, School of Veterinary Medicine, University of California, Davis, California 95616, USA

 Dr. Vernon Thomas, Prof Emer. Department of Integrative Biology, College of Biological Science, University of Guelph, Guelph, ON N1G 2W1, Canada.

 Dr. Oliver Krone, Department of Wildlife Diseases, Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research, Alfred-Kowalke-Strasse 17, 10315 Berlin, Germany.

 Dr. Carl Gremse, Wildlife Department, Eberswalde-University, Schicklerstrasse5, 16225 Eberswalde, Germany.

 Mr. Poul Hartmann, Gun and Ammunition expert. Sølillevej 6, 8410 Rønde, Denmark.

 Dr. Rafael Mateo Soria, Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC) -Spanish Institute of Game and Wildlife Research Ronda de Toledo s/n, 13071 Ciudad Real, Spain.

 Dr. Tom Roster, USA.